https://www.facebook.com/profile.php?id=100090399384324

Reklamačný poriadok

  • REKLAMÁCIE

Nárok na reklamáciu si môžete uplatniť do 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

Presný postup reklamácie tovaru

Reklamácie môžete riešiť poštou, e-mailom alebo telefonicky.

  1. Poštou – Prosím vyplňte „Reklamačný formulár” uvedený na stránke nizsie. Na riadne a včasné vybavenie reklamácie Vám odporúčame presne popísať dôvod reklamácie a označiť správne číslo účtu na vrátenie peňazí (IBAN).
  2. E-mailom – Prosím vyplňte reklamačný formulár uvedený na stránke nizsie. Na riadne a včasné vybavenie reklamácie Vám odporúčame presne popísať dôvod reklamácie a označiť správne číslo účtu na vrátenie peňazí (IBAN).
  3. Telefonicky – Zavolajte nám na číslo +421 907 617 177 a budeme Vás informovať o ďalších krokoch

 

Tovar prosím vložte do pôvodnej krabice spolu s reklamačným formulárom a krabicu starostlivo prelepte lepciacou páskou.

 

Objednajte, prosím kuriéra a vratte tovar na adresu v reklamačnom formulári. Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník.

 

Za okamih podania reklamácie sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi na našu adresu.

Vašu reklamáciu zaevidujeme, o čom Vás budeme informovať.

V lehote do 3 dní Vás budeme kontaktovať s rozhodnutím, ako bola vaša reklamácia vybavená. V prípade, že bude potrebné zložitejšie technické skúmanie tovaru, sa lehota posúva na 30 dní. O všetkom Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

Celé znenie Reklamačného poriadku nájdete v sekcií Obchodné podmienky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 00421 907 617 177 alebo emailom na: info@airlift.sk

 

Reklamačný formulár

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať zakúpený tovar)

Adresát: D&F s.r.o., so sídlom Dolne Turovce 90, Velke Turovce 935 81, IČO: 36 560 545

Číslo Vašej pôvodnej objednávky: 2023………………………………………………………

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme/reklamujem/reklamujeme

(*) podľa zmluvy na tento tovar

(*):………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania tovaru: ……………………………………………………………………………………….

Cena objednaného tovaru:………………………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov(*):………………………………………………………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):………………………………………………………………………..

Číslo účtu pre vrátenie platby:…………………………………………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov(*):………………………………………………………………………….

Dátum: …………………………

(*) Nehodiace sa prečiarknite

Nákupný košík